Enflasyon Ne Demek Sıklıkla duymaya alışık olduğumuz enflasyon kavramı, finans çevrelerini doğrudan ilgilendirdiği gibi bir ülkede yaşayan toplumun her kesiminden vatandaşı da doğrudan etkiler. Çünkü enflasyon doğrudan ülke ekonomisinin halka yansıyan kısmını oluşturur. Bu bağlamda her kesimden insan tarafından dillendirilen ancak tam olarak tanımı bilinmeyen bu kavramı, bu yazımızda ele aldık. Enflasyon Ne Demek? Enflasyonun Nedenleri? Enflasyon Nasıl Hesaplanır? gibi sorulara cevaplar aradık. Yazımıza enflasyonun kavramını açıklayarak başlayalım.

Enflasyon Ne Demek?

Enflasyon Ne Demek Enflasyon, bir ülkede satışı yapılan mal ve hizmet bedellerinin belli oranlarda sürekli artış göstermesidir. Enflasyonun özünde bu ürünlerin maliyetlerinin artması ve genel ekonomik durum yatmaktadır.

Enflasyon tanımını bir örnek üzerinden açıklayalım. %15 enflasyon oranına sahip bir ülkede, normal durumda kilosu 10 Tl olan bir meyvenin gelecek yıl fiyatının enflasyon etkisiyle 11,5 Tl oması beklenir. Hâsılı mevcut paranızla bir önceki yıl veya döneme göre daha az ürün ve hizmet satın alabilirsiniz demektir. Örnekten de anlaşılacağı üzere enflasyon tanımının iki unsuru vardır. Bunlar belli bir dönemdeki fiyat ve bu fiyatlarda yaşanan sürekli artıştır.

Enflasyon ile çeşitli sebeplerden dolayı yaşanan tek seferlik fiyat artışları karşılaştırılmamalıdır. Enflasyon sürekliliği olan bir olgudur. Bu bakımdan fiyat artışlarından farklı bir anlam içerir.

Enflasyonun halka yansıyan ve onu etkileyen boyutunun yanında bir ekonomi terimi olduğu ve ilgili ekonomi ile ilgili bilgiler verdiği unutulmamalıdır. Enflasyonun fazla olduğu ülkelerde para değersizleşir ve yaşam zorlaşır. 4000 Tl maaşı olan bir vatandaş haftalık gıda harcamasına 200 Tl harcarken, enflasyon dolayısıyla bir sonraki dönem aynı haftalık gıda harcamasına mesela enflasyonun %10 olduğu bir denklemede 220 Tl harcama yapması gerekir. Halka yansıyan kısmı dışında ekonomi terimi olarak karşımıza çıkan enflasyon, bir ekonominin genel durumunu gösterir ve finans dünyasında herhangi bir şekilde bulunan kişiler tarafından yakından takip edilir. Hele ki yatırımcılar için takip edilen ekonomik takvimin en önemli verilerindendir. Bu bağlamda temel analizde de kullanılan veriler arasında yer alır.

İdeal bir ekonomi enflasyonun hiç olmaması veya eksi olması anlamına gelmez. İdeal ekonomilerde enflasyon oranı yaklaşık %3 seviyelerinde olmalıdır. Bu sağlıklı bir ekonomi için bir gerekliliktir. Dengeli bir ekonomi bu şekilde işlerken bu oranın çok üstüne çıkması veya çok altına inmesi ekonomi için sıkıntılı durumlar oluşturur. Enflasyonun %50’nin üzerine çıkması ve kontrol dışında ilerlemesi hiperenflasyon, tam tersi bir durumda enflasyonun sıfırın altına inmesi deflasyon olarak adlandırılır. İki durumda sağlıklı bir ekonominin kaçınması gereken durumlardır.

Enflasyon Nedir Enflasyonun Nedenleri Enflasyon Nasıl Hesaplanır 1 - Enflasyon Ne Demek? Enflasyonun Nedenleri?

Enflasyonun Nedenleri?

Enflasyon Ne Demek Ekonomi dünyasının uzun yıllardır karşı karşıya olduğu enflasyon kavramı, nedeni konusunda tam olarak bir konsensüs oluşmasa da bu konuda genelde iki ayrı görüş vardır. Bunlar: Talep enflasyonu ve maliyet enflasyonudur.

Talep Enflasyonu: Bu durum genel arz talep dengesi kaynaklıdır. Talebin arzdan büyük olduğu durumlarda doğal olarak talep edilen mal ve hizmetlerin değerinde bir artış yaşanır.

Maliyet (Arz) Enflasyonu: Üretimde yaşanan maliyet artışından sonra üreticinin kazanç oranını korumak için yapmış olduğu fiyat arttırmalarıdır.

Türkiye gibi üretimde ithalata bağımlı ülkelerde genellikle maliyet enflasyonu oluşmaktadır. Bunun yanında doların sürekli artması vb sebeplerde bu durumu desteklemektedir.

Enflasyon Nasıl Hesaplanır?

Enflasyon Ne Demek Bütün ekonomilerde enflasyon oranını tespit etmek amacıyla türlü ürünlerin aylık fiyat değişimleri baz alınarak hesaplanır. Türkiye’de enflasyon TÜİK tarafından belirlenen sepetteki ürünlerin zaman içindeki değişimleri izlenerek hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalarda ise üretici ve tüketici fiyat endeksleri kullanılmaktadır.

Üretici Fiyat Endeksi: Bu endekste üretimi yapılan ürünlerin, üretici tarafından yurtiçi peşin satış fiyatlarındaki değişmeleri hesaplanır.

Tüketici Fiyat Endeksi: Bu hesaplamada iki bilgiden faydalanılır. Bunlardan birincisi mal ve hizmetlerin fiyatları, ikincisi ise hane halkının bütçesinde bu mal ve hizmetleri hangi sıklıkla kullandığıdır. Sonuç itibariyle enflasyon kavramı bütün ekonomileri ilgilendire bir kavramdır. Enflasyonun aşağı veya yukarı yönde kontrol edilememesi istenen bir durum değildir. İdeal bir ekonomi de %3 civarlarında bir enflasyonun olması beklenir. Bu terimin en önemli yanı halkı da doğrudan ilgilendiren bir tarafının olmasıdır. Bu bakımdan sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır.

Forex hakkında merak ettiğiniz tüm konulara Forex Hesabı Nasıl Açılır? linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz. Güvenilir bir Forex aracı kurumu olarak Garnet Trade firmasını inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir